Електронні консультації

Електронні консультації проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення. Результати проведення е-консультацій враховуються Виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі. Згідно рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 21.02.19 е-консультації є офіційним е-сервісом для вивчення думки громадян міста.

Е-консультації проводяться у формі: 

- електронного обговорення нормативно-правового акту – це оприлюднення проекту нормативно-правового акту органами місцевого самоврядування з  можливістю коментування документу учасниками е-консультації та внесенням власних коментарів. 

електронного опитування – це проведення опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. Електронне опитування може мати як просту форму (певна кількості питань із закритим переліком варіантів відповідей, опитувальник з одним варіантом відповіді, з декількома варіантами відповіді) так і складну форму (опитувальник з можливістю редагуванням відповідей; з налаштуванням діапазону балів оцінки або рейтингування).

- електронної консультації з громадськістю – це оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з  можливістю коментування учасниками  е-консультації та внесенням власних коментарів. 

 

Розпочати роботу з е-консультаціями