Децентралізація

Державний портал про децентралізацію – www.decentralization.gov.ua

Децентралізація – це процес передачі частини функцій та повноважень центральних органів влади органам місцевого самоврядування, тобто процес розширення та зміцнення прав і повноважень територіальних громад з одночасним звуженням прав і повноважень відповідного центру. Децентралізована влада:

  1. сприяє участі громадян в управлінні державою;
  2. є відповідальнішою, швидше відгукується на потреби громадян і може знайти найприйнятніший для них розв’язок проблем;
  3. створює умови для формування нової еліти;
  4. є противагою авторитарній державі;
  5. дає можливість проводити експерименти з новими структурами та запровадженням нових політик;
  6. найефективніше надає послуги на місцевому рівні;
  7. формує у громадян відчуття місця і спільноти;
  8. є елементом громадянського суспільства, своєрідним мостом між громадянським суспільством і центром публічного управління.

Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної те­риторіальної громади. Найменування об’єднаної територіальної грома­ди, як правило, є похідним від найменування населеного пункту, визначеного її адміністративним центром.

Процедура об’єднання: Ініціатива про добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст надходить від однієї з територіальних громад. Алгоритм дій під час об’єднання територіальних громад наведено нище:

Що змінить розподіл влади?

Префект. Хто він для місцевого самоврядування?

Звідки громада буде брати гроші?

Переваги створення об’єднанних територіальних громад